PEB certificaat

Een snelle en efficiënte inspectie

Contacteer ons

Prijzen keuringen

PEB Certificaat studio

125BTW incl.

PEB Certificaat Appartement40-75 m²

200BTW incl.

PEB Certificaat Appartement75-125 m²

225BTW incl.

PEB Certificaat Appartement>125 m²

250BTW incl.

PEB Certificaat Gesloten bebouwing / Duplex / Triplex50-150 m²

250BTW incl.

PEB Certificaat Gesloten bebouwing / Duplex / Triplex150-250 m²

300BTW incl.

PEB Certificaat Gesloten bebouwing / Duplex / Triplex>250 m²

350BTW incl.

PEB Certificaat Halfopen bebouwing50-150 m²

300BTW incl.

PEB Certificaat Halfopen bebouwing150-250 m²

350BTW incl.

PEB Certificaat Halfopen bebouwing>250 m²

400BTW incl.

PEB Certificaat Open bebouwing (villa)50-150 m²

350BTW incl.

PEB Certificaat Open bebouwing (villa)150-250 m²

400BTW incl.

PEB Certificaat Open bebouwing (villa)>250 m²

450BTW incl.

Het PEB certificaat (EPC keuring)

Zodra een woning van 18m² of meer of een kantoor van meer dan 500m² gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te koop of te huur wordt aangeboden, wordt de eigenaar of de tussenpersoon belast met de uitvoering van de transactie (agentschap, notaris), …) moet een PEB-certificaat hebben voor het betreffende activum.

Wat is het doel van het PEB-Certificaat?

Het PEB-certificaat biedt gestandaardiseerde en objectieve informatie op basis waarvan aspirant-kopers of huurders de energieprestatie van het bezochte pand kunnen visualiseren en vergelijken met die van andere panden met hetzelfde gebruik (residentieel of niet-residentieel).

Welk PEB-Certificaat voor welk goed?

Er zijn verschillende modellen PEB-certificaten, afhankelijk van het gebruik van het onroerend goed en de datum van indiening van de aanvraag voor een bouwvergunning.

  1. Het model “nieuwbouw”, voor nieuwbouw (woningen, kantoren of scholen), dat wil zeggen constructies waarvoor de eerste aanvraag voor een bouwvergunning werd ingediend na 1 juli 2008. Dit model wordt uitgegeven door Leefmilieu Brussel op basis van de EPB-verklaring opgesteld door de EPB-adviseur die de site bewaakte.
  2. Het model “Individuele woningen” voor “oudere” woningen, eventueel gerenoveerd. Dit model is afgegeven door een residentiële certificeerder.
  3. Het model “Bureau’s” voor “oude” kantoorruimte van meer dan 500m². Het wordt afgegeven door een tertiaire certificeerder.

Wat het model ook is, het PEB-certificaat geeft de energieprestatie van het pand weer op een schaal van A ++ (zeer zuinig) tot G (zeer energie-intensief). Deze energieprestatie wordt bepaald op basis van de energiekarakteristieken van de goed (oppervlakten en isolatiegraad van de verlieswanden, type verwarming en verbruikte energie, aanwezigheid van zonnepanelen, etc.).

Gebruik het PEB-certificaatregister voor Brusselse woningen om de energieklasse van een pand te vinden. In dit register worden vooralsnog enkel de PEB-certificaten opgenomen voor woningen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd voor 2 juli 2008. De PEB-certificaten voor recentere goederen worden in de loop van 2020 geïntegreerd.

Geldigheidsduur van het PEB-Certificaat?

Alle PEB-Certificaten zijn 10 jaar geldig zolang er geen wijziging wordt aangebracht aan de energiekarakteristieken (vervanging van de kozijnen, de ketel, isolatie, enz.). Het PEB-Certificaat kan worden hergebruikt voor elke vastgoedtransactie die plaatsvindt tijdens de geldigheidsperiode.

Indien Leefmilieu Brussel heeft geconstateerd dat de energiekarakteristieken van het goed gewijzigd zijn, verklaart Leefmilieu Brussel het PEB-Certificaat ongeldig. In het geval van een transactie of een verhuur zal de eigenaar van het onroerend goed dan het PEB-Certificaat moeten bijwerken door een erkende certificeerder in te schakelen.

Wat te doen met het PEB-Certificaat?

Bent u verkoper of verhuurder, dan kunt u met dit certificaat de energieprestaties van uw pand bij het in de handel brengen meedelen. Het communiceert ook de meest relevante aanbevelingen om uw eigendom te verbeteren. Zie voor meer informatie de pagina Wilt u uw woning verkopen of verhuren?

Bent u koper of toekomstige huurder, dan kunt u met het certificaat de kwaliteit van de goederen vergelijken om een ​​idee te krijgen van het comfort en de energierekening van de woonruimte. Zie voor meer informatie de pagina Wilt u een woning huren of kopen?

Demander votre certificat PEB et contrôle électrique.

Notre équipe est prête pour vous

Contactez-nous

Vous serez appelé par nous dans l’heure
+32 488 322 322
02 669 20 50

    En soumettant vos coordonnées, vous acceptez d’être contacté